Ochrana osobních údajů

ZiXO | Objevte nové způsoby inzerce!

Bc. Adam Říha, se sídlem Babice 408, 687 03, zapsán v živnostenském registru, IČ: 04587758 (dále jen “poskytovatel”) poskytovatel webové stránky www.zixo.cz (dále jen “webová stránka”), se zavazuje respektovat soukromí uživatele (dále jen “uživatel”) a za účelem informování uživatele o ochraně osobních údajů při používání webové stránky zixo.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Osobní údaje

Používám webové stránky zixo.cz uživatel souhlasí s podmínkami a zásadami Ochrany osobních údajů. Poskytovatel neshromažďuje žádné informace, které by mohly být spojovány s konkrétním uživatelem (jméno, adresa, telefonní číslo nebo email), v případě, že je uživatel dobrovolně neposkytne.

Veškeré osobní údaje, které budou evidované na webové stránce zixo.cz spravuje správce webu, kterým je poskytovatel. Poskytovatel zaručuje, že s údaji uživatele bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Poskytovatel při uchovávání osobních údajů dodržuje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Účel použití osobních údajů

Účel Právní titul
1 Registrace účtu Plnění smlouvy
2 Žádost o partnerství Plnění smlouvy
3 Vyplácení provizí partnerům Plnění smlouvy
4 Zasílání pravidelných statistik emailem Osobní souhlas
Osobní údaj Účel
Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ) 1; 2;
Fakturační adresa (ulice, město, PSČ) 1; 2;
Email 1; 2; 4;
Telefonní číslo 1; 2;
Číslo bankovního účtu 3;
Adresa partnerského (provozního) podniku 2;

Poskytovatel se zavazuje, že nebude svěřené osobní data, popsána výše poskytovat nebo prodávat žádné třetí osobě. Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale neobsahují a nezjišťují žádné Vaše osobní údaje. Ukládání cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Jak spravovat soubory Cookies

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies. Webové prohlížeče poskytují ovládací nástroje, které umožňují uživatelovi blokovat přijímání souborů cookies nebo je odstranit. Postup pro deaktivaci cookies se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči. Například, ve většině moderních webových prohlížečů k ovládacím nástrojům přistoupíte kliknutím na Nastavení > Soukromí > Cookies.

Účel použití Cookies Popis
Přihlášení a ověřování Pokud navštívíte nebo se přihlásíte na webovou stránku zixo.cz, uložíme do šifrovaného souboru cookie identifikační číslo. Tento soubor cookie umožňuje přechod ze stránky na stránku, aniž byste se museli opětovně přihlašovat na každé stránce. Tento soubor také pomáhá s ochranou předcházení útoku padělání požadavků.
Analytika a statistika Tyto soubory cookies jsou využívány k získání informací o užívání webové stránky. Například k sestavování přehledů o počtu unikátních navštívení stránky nebo geografické znázornění publika. Výsledné informace a data používáme pro vylepšení našich webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku.
Uživatelské nastavení a předvolby Za pomocí těchto souborů, jsou naše stránky schopné si zapamatovat uživatelovi předvolby nastavení pro využití nastavených hodnot během budoucí návštěvy stránek. Například preferování využívání tmavé verze stránek.

Seznam používaných Cookies

Jméno Tvůrce Účel použití Cookies
XSRF-TOKEN poskytovatel (ZiXO) Přihlášení a ověřování
laravel_session poskytovatel (ZiXO) Přihlášení a ověřování
darkmode poskytovatel (ZiXO) Uživatelské nastavení a předvolby
_gid Google Analytika a statistika
_ga Google Analytika a statistika
_fbp Facebook Analytika a statistika

Webové stránky poskytovatele využívají soubory cookies třetích stran, například pro analýzu Vašeho používání webových stránek. Více informací o zpracování a využívání dat najdete ve smluvních podmínkách jednotlivých společnostech Google a Facebook.

O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.

Jak zablokovat službu Google Analytics

Pokud si nepřejete nebo nesouhlasíte s odesíláním anonymních statistik prostřednictvím nástroje Google Analytics, máte možnost využít rozšiřovací plugin od společnosti Google. Plugin je třeba nainstalovat do Vašeho prohlížeče.

V případě dotazu ohledně tohoto prohlášení ochrany osobních údajů zasílejte své dotazy na emailovou adresu: help@zixo.cz

Výše uvedené Podmínky OOú nahrazují dřívější podmínky ooú a nabývají platnosti a účinnosti 29. 11. 2018.

×