Vytvoření zprávy


Přihlaste se do administračního panelu za pomocí svého uživatelského účtu ZiXO na stránce zde.

ZiXO provozovatel menu

V levém bočním panelu, pod sekcí Provozovatel klikněte na možnost Vytvořit zprávu.

Šablona zprávy

Vyberte si styl šablony zprávy. Jednotlivé grafická témata šablon si můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Náhled.

TIP: Pokud vytváříte zprávu a chcete použít obrázek, který jste již nahrál do systému využijte Vaši galerii!
Vlastní vzhled – kód

Výsledná zpráva může obsahovat téměř libovolnou formu a podobu. Můžete tedy vytvářet unikátní zprávy za pomocí HTML5, Javascriptu, CSS. Neváhejte nás kontaktovat se svým nápadem.

Vytvoření šablony na míru

Napište nám, jak byste si představoval podobu zprávy a my Vám ji vytvoříme.


První část

Všeobecné informace

Jméno zprávy - pod zadaným výrazem následně vyhledáte vytvořenou zprávu v seznamu zpráv.

Adresa vašeho webu - koncový uživatelé budou na tuto adresu přesměrování. V případě že nevlastníte webovou stránku, můžete odkazovat na sociální sítě Facebook, Instagram atd.

Grafické provedení

U některých zpráv lze vybrat odstín šablony. Změna se projeví na barvě textu a pozadí textových polí.

ZiXO grafické provedení zprávy
TIP: Pokud vytváříte zprávu a chcete použít obrázek, který jste již nahrál do systému využijte Vaši galerie!

Pozadí zprávy

Pokud chcete nahrát obrázek na pozadí z vašeho počítače klikněte na tlačítko . Obrázek musí splňovat minimální rozlišení 1024x768 pixelů a být menší než 4Mb.

POZOR: Důrazně doporučujeme velikost obrázku udržovat pod 1Mb. Urychlíte tím zobrazení zprávy na zařízení koncového uživatele.

Velikost obrázku můžete minimalizovat například pomocí online nástroje https://imagecompressor.com do naše systému poté uložte minimalizovaný obrázek.

Vaše galerie

Galerii otevřete kliknutím na tlačítko . Pro zobrazení obrázků klikněte na tlačítko Načíst další....

V galerii najdete všechny obrázky, které jste nahráli do systému v minulosti nebo přidali z online galerie.

ZiXO uživatelská galerie

Kliknutím na miniaturu obrázku se obrázek z galerie použije jako pozadí pro zprávu.

Online Pixabay galerie

Pokud nevlastníte obrázek vhodný na pozadí zprávy, můžete využít zdarma jakýkoliv z naší online galerie 🙂!

Online galerii Pixabay otevřete z okna Vaší galerie (viz. výše), za pomocí tlačítka Vyhledat online.

ZiXO WiFi Online galerie Pixabay

Do vyhledávacího pole zadejte hledaný název a klikněte na tlačítko Vyhledat. Po vyhledání ideálního obrázku si ho nezapomeňte přidat do Vaší galerie, kliknutím na tlačítko!

Obrázek budete mít vždy připraven ve Vaší galerii při vytváření obsahu.

Textový obsah zprávy

V následující sekci, lze zadat textový obsah. Sekce se liší dle typu šablony.

Textový obsah v českém jazyce je nutný, ostatní jazyky jsou dobrovolné.

Pokud zpráva nemá vyplněný překlad do jazyka koncového uživatele je uživatelovi zobrazen obsah v anglickém jazyce. Pokud zpráva neobsahuje ani anglickou mutaci, obsah je zobrazen v jazyce českém.

TIP: Překlad do více jazyků doporučujeme tvořit u stálých zpráv bez časového omezení. Obsah v anglickém jazyce doporučujeme vždy!

Druhá část

Zpětná úprava první části

V druhé části můžete stále upravit veškeré zadané informace z předešlé částí, a to kliknutím na tlačítko .

Důležité: Upravené změny se projeví v náhledu až po uložení úprav!

Náhled zprávy

V náhledu uvidíte výslednou formu, kterou uvidí koncový uživatel. Pokud vytváříte zprávu na počítači, vyzkoušejte okno webového prohlížeče zmenšit pro simulování zobrazení zprávy na mobilních zařízení.

Priority

Zprávy lze vytvářet s odlišnými prioritami zobrazení. Zprávy s vyšší prioritou mají přednost zobrazení před zprávami s menší prioritou.

Pokud v daný moment existuje více zpráv, které jsou připravené k zobrazení, vybere se ta s nejvyšší úrovní priority. Pokud se v dané úrovni nachází více zpráv, zvolí se náhodně z dané úrovně zpráva k zobrazení.

Termín zprávy

Z hlediska termínu zobrazování zprávy máte široké možnosti. Nastavte si datum, kdy se má zpráva zobrazovat a případně vyberte také časové období.

ZiXO výběr jednotlivých dnů

Vyberte si dny, ve které se bude daná zpráva zobrazovat. Jednotlivé dny zobrazení můžete upravovat i po vytvoření zprávy.

Typ připojení

Vyberte typ připojení, podle tohoto typu se koncový uživatelé připojí k internetu.

Typy připojení skrze sociální sítě, například přístup k internetu za označení To se mi líbí Vaší Facebookové stránky nebo Instagramu nejsou momentálně k dispozici. Dále nejsou dostupné typy připojení pomocí e-mailu, telefonního čísla a další.

Dostupnost těchto typů připojení není v současné době známá.

Přiřazení routerům

Pokud vlastníte více ZiXO routerů, můžete vytvářet odlišný obsah pro jednotlivé routery. Seznam routerů, kde se bude zobrazovat zpráva, můžete později libovolně měnit.